البحوث حول تطویر متنزه طهران

دراسه الموارد المائیه لمحطه الطاقه بالصلیح

تقییم مکان معمل المیاه المعلبه

برگزاری دوره آموزشی توسعه مدل‌های ریاضی‌ یک‌بعدی و دو‌بعدی هیدرولیک رودخانه و دریا

مطالعات آب زیرزمینی دشت خاتون‌آباد

نقل المیاه إلى مدن محافظه سیستان

طرح انتقال آب و توسعه باغات کرمان

دوره آموزشی کاربرد GIS در مطالعات مهندسی سواحل و بنادر

رسوب‌گذاری بنادر (بانک اطلاعاتی)

اندازه‌گیری‌های دریایی بندر شهید بهشتی

اندازه‌گیری‌های دریایی در بندر شهید بهشتی چابهار

اندازه‌گیری‌های زیست‌محیطی در بندر شهید بهشتی چابهار

القائمة