PVC Geomembrane ترفیع سد مجمع سرجشمه فی کرمان بواسط

تطویر مخازن الفضلات فی مجمع نحاس سرجشمه

تصمیم سد الفضلات لمعدن الذهب فی زرشوان

تطویر مخازن الفضلات فی مجمع نحاس میدوک )فضلات المیاه(

تصمیم طریق معین لعبور المیاه فی سد الفضلات فی ” میدوک “

افزایش ارتفاع سد رسوب‌گیر مجتمع مس سرچشمه

تصمیم وبناء سد جلمود مجمع النحاس فی سرجشمه

طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه پمپاژ A و سیستم برگشت آب مجتمع مس سرچشمه

تصمیم وبناء سد جلمود مجمع النحاس فی سرجشمه

مکان‌یابی سد باطله معادن مس تفت

اعاده بناء المحطه الموجود

Hydrographyوتقییم الرواسب فی سد الفضلات فی مجمع الفضلات فی مجمع النحاس فی سرجشمه

التصمیم والإشراف على جوده المیاه والمجاری ومیاه الإطفاء

خرائط لبناء مبانی مثیله لمجمع نحاس میدوک

أنظمه التحکم و الرصد لمحطه المیاه بمنجم سرجشمه

الکشف عن المکان المناسب للجزء الثالث من تطویر معمل النحاس-

طراحی و نظارت بر اجرای سد آبگیر هسته آسفالتی بر روی رودخانه شور رفسنجان

القائمة