مطالعات امکان‌سنجی احداث آشیانه تعمیراتی ماهان

طراحی و نظارت عالیه، مرکز سیمولاتور‌های پرواز کرمان

نظارت بر اجرای نمای ساختمان مرکزی

توسعه کیترینگ تهران

ساخت آشیانه هواپیماهای شرکت ماهان

سیمولاتور­های هواپیمایی ماهان در فرودگاه کرمان

طراحی و نظارت بر اجرای آشیانه فرودگاه کرمان

طراحی و نظارت بر اجرای کیترینگ کرمان

طراحی مجموعه‌ی کیترینگ در فرودگاه مشهد

طراحی و نظارت عالیه ساختمان سیمولاتور شماره ۳

نظارت کارگاهی و عالیه بهسازی اپرون و تاکسی وی موجود واحداث جاده ارتباطی ترمینال جدید

فهرست