بررسی و مرور طراحی‌های آب‌شیرین‌کن ۴۰۰۰ مترمکعب در روز

امکان‌سنجی احداث آب‌شیرین‌کن به ظرفیت ۵۲۰،۰۰۰ مترمکعب در روز برای شرب و کشاورزی

آب شیرین­ ۱۰۰ متر مکعب در روز شرکت هیوسانگ

مطالعات طراحی احداث آب‌شیرین‌کن به روش اسمز معکوس

تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری، و انتقال به خریدار (BOOT) آب‌شیرین‌کن ۱۰۰،۰۰۰ مترمکعب در روز بندرعباس

امکان‌سنجی آب شیرین‌کن شهرستان کوهستک

احداث آب‌شیرین‌کن به ظرفیت ۱۰٫۰۰۰ مترمکعب در روز برای شرب شهر قشم

آب شیرین­کن بندر خمیر

احداث آب‌شيرين‌كن به ظرفيت 200.000 مترمكعب در روز بندرعباس

احداث آب‌شیرین‌کن به ظرفیت ۲۰۰٫۰۰۰ مترمکعب در روز بندرعباس

ساخت فيلم مستند علمي ضرورت احداث آب_شيرين_کن در سواحل جنوب_شرق ايران_300x300

ساخت فیلم مستند علمی ضرورت احداث آب ‏شیرین کن در سواحل جنوب شرق ایران

مطالعات احداث آب_شيرين_كن در جزيره قشم_300x300

مطالعات احداث آب‌شیرین‌کن در جزیره قشم

بررسي و مطالعه تأمین آب خام آب‌شيرين‌کن 6000 مترمکعب در روز

بررسی و مطالعه تأمین آب خام آب‌شیرین‌کن ۶۰۰۰ مترمکعب در روز

فهرست